תוכנית 2: Batucada

 1. פתיחה:
  1. 1 תיבות - שמאדה רפיקי
  2. 4 תיבות - קצב קיישות ורפיקי של ארבעה חלקי 16 ימין ושמאל, דגש על שש עשרית שלישית
  3. 4 תיבות - סקסטולות ריפיקי
  4. 1 תיבות - שאלה תשובה קצר בין ריפיקי לסורדוס
 2. 8 תיבות - קצב מלא:
  1. קיישות ורפיקי ממשיכות
  2. סורדו א: רבע ושתי שמיניות
  3. סורדו ב (טימבאו כרגע): 9 חלקי 16 בתיבה אחת
 3. 5 תיבות - על הקצב המלא:
  1. 4 תיבות - סקסטולות של ריפיקי
  2. 1 תיבות - שאלה תשובה קצר בין ריפיקי לסורדוס
 4. חזרה ל-2
מקורות:
קבוצה קולמביאנית
Olodum
repique da Bahia